Julkaisut – Publications

Mikko Griinari on julkaissut tieteellisissä sarjoissa ja alan kokoomateoksissa pääosin rasvahappojen ravitsemukseen ja aineenvaihduntaan liittyviä tutkimusraportteja ja katsauksia. Hänen nimissään on useita maitorasvaan liittyviä tutkimuksia, joita on siteerattu paljon. Maitorasvan ohella hän on tehnyt tutkimusta liittyen trans-rasvahappoihin, konjugoituun linolihappoon (CLA) ja sen isomeereihin sekä krilliöljyyn. Keskeiset julkaisut ovat ladattavissa suoraan netistä (Google Scholar) ja muut hyvin varustettujen tieteellisten kirjastojen tietokannoista. Tutkimustietoa on usein muokattu myös patenttihakemuksiksi. Mikko Griinarin myönnetyt patentit ja osa hakemuksista löytyy myös tietokannoista (Free Patents Online).

Mikko Griinari has published research papers and reviews on the role of fatty acids in nutrition and metabolismin scientific journals and books. Number of his research papers on milk fat are highly cited. In addition to research in milk fat he has studied trans-fatty acids, conjugated linoleic acid (CLA) and its isomers as well as krill oil. Key publications are available on the internet (Google Scholar) and the rest can be obtained from various databases. Research information has often be converted to patent applications. Patents issued and most of the applications can also be found in the databases (Free Patents Online).