Julkaisut

Mikko Griinari on julkaissut tieteellisissä sarjoissa ja alan kokoomateoksissa pääosin rasvahappojen ravitsemukseen ja aineenvaihduntaan liittyviä tutkimusraportteja ja katsauksia. Hänen nimissään on useita maitorasvaan liittyviä tutkimuksia, joita on siteerattu paljon. Maitorasvan ohella hän on tehnyt tutkimusta liittyen trans-rasvahappoihin, konjugoituun linolihappoon (CLA) ja sen isomeereihin sekä krilliöljyyn. Keskeiset julkaisut ovat ladattavissa suoraan netistä (Google Scholar) ja muut hyvin varustettujen tieteellisten kirjastojen tietokannoista. Tutkimustietoa on usein muokattu myös patenttihakemuksiksi. Mikko Griinarin myönnetyt patentit ja osa hakemuksista löytyy myös tietokannoista (Free Patents Online).