Tutkimus ja tuotekehitys – Research and development

Clanet Oy on konsultoinut useita ravitsemus- ja lisäravinnealan yrityksiä sekä Suomessa että muualla Euroopassa. Tälle sivulle on koottu merkittävimmät tuotemerkit, joiden kehitystyössä Clanetilla on ollut vuosiakin kestänyt rooli. Clanet on sijoittanut osaamispääomaa Olini Oy:n markkinoimien Nutrolin® ravintotuotteiden kehittämiseen ja panostaa tällä hetkellä uusien öljypohjaisten ravintotuotteiden tutkimus – ja kehitystyöhön. Vivania® Skin Omega on ensimmäinen Clanetin kehittämä ja kaupalliselle kumppanille lisensioima tuote.

Tonalin® CLA

Asiakasyritykset: Natural ASA, Norja  ja Cognis GmbH, Saksa

Tonalin® on CLA valmisteiden johtava brändi. Yhteistyö CLA:n tutkimus- ja kehitystyössä käynnistyi jo vuonna 2001 Natural ASA:n kanssa.

Lutalin™ CLA

Asiakasyritys: BASF, Saksa

Lutalin™ CLA on eläinravitsemukseen kehitetty rehuaine. Lutalin™ CLA:ta käytetään lehmän tuottaman maidon rasvapitoisuuden säätelyssä. Menetelmä perustuu Cornellin yliopiston patenttiin. Mikko Griinari on yksi patentin keksijöistä.

Superba™ Krilliöljy

Asiakasyritys: Aker Biomarine ASA, Norja

Clanet osallistui Superba krilliöljyn kehittämiseen kaupallisen T&K projektin alusta alkaen. Clanetin keskeinen panos oli esikliinisten ja kliinisten tutkimusten suunnittelussa ja järjestämisessä. Useita tässä projektissa tehtyjä tutkimuksia on julkaistu arvostetuissa tieteellisissä sarjoissa.

Rimfrost – Antarktinen krilli

Asiakasyritys: Olympic Seafood AS , Norja

Clanet on tehnyt Rimfrost krillituotteiden kehitystyötä, vastannut tutkimushankkeista ja hoitanut viranomaissuhteita.

Nutrolin® – ravintotuotteita lemmikkieläimille

Osakkaana yrityksessä: Olini Oy, Suomi

Mikko Griinari vastaa Nutrolin® ravintotuotteiden tutkimuksesta ja tuotekehityksestä.

Vivania® Skin Omega – ravintolisä ihon hyvinvoinnin tueksi

Yrityskumppani: Hankintatukku Oy, Suomi

Vivania® Skin Omega perustuu Mikko Griinari patentoimaan koostumukseen. Clanet investoi rasvahappojen ihovaikutusten tutkimukseen ja patentoi konseptiin liittyviä keksintöjä.

Clanet has consulted several food and supplement companies in Finland and internationally. This page presents the commercial brands in development of which Clanet has had an important role. Clanet has invested their knowledge capital in development of Nutrolin products and is currently focusing on research and development of novel oil based nutritional products. Vivania® Skin Omega is the first product Clanet has developed and licensed to a commercial partner.

Tonalin® CLA

Commercial customer: Natural ASA, Norway and Cognis GmbH, Germany

 

Tonalin® is a leading CLA brand. Co-operation in research and development started in 2001 with Natural ASA.

Lutalin™ CLA

Commercial customer: BASF, Germany

Lutalin™ CLA is a feed ingredient used in animal nutrition. Lutalin™ CLA is used in regulation of milk fat content in dairy cows. Method is based on research performed and patent issued to Cornell University. Mikko Griinari is one of the inventors.

Superba™ Krill oil

Commercial customer: Aker Biomarine ASA, Norway

Clanet contributed in development of Superba krill oil from the start of the R&D project. The main contribution of Clanet was the planning and management of pre-clinical and clinical research. Several studies performed during the project have been published in high ranking scientific journals.

Rimfrost – Antarctic krill

Commercial customer: Olympic Seafood AS , Norway

Clanet has performed development work involving Rimfrost krill products, managed research and regulatory tasks.

Nutrolin® – nutritional products for companion animals

Partner in company: Olini Ltd, Finland

Mikko Griinari is responsible for the research and development of the nutritional products under Nutrolin® brand.

Vivania® Skin Omega – nutritional supplement to support skin health

Commercial partner: Hankintatukku Oy, Finland

Vivania® Skin Omega is based on a formulation patented by Clanet. Clanet invests in research examining the effects of fatty acids on skin and patents related inventions.